Friday, September 11, 2009

Kênh Truyền Hình Quốc Tế CCTV4


Click chuột phải chọn "Zoom" chọn "Full Screen" để xem toàn màn hình

(hoặc click đôi vào màn hình window media)

Luu ý: Một số kênh không cho phép xem Full Screen vì chất lượng màn hình không cho phép xem fullscreen

0 nhận xét:

Post a Comment

Template by:

Free Blog Templates